Goft radio / گفت رادیو

قسمت ۲ /عروسی / شلوارپلنگی

August 7, 2020

قسمت ۲ / فصل ۲

نوشته و صدا: امیر ابراهیم‌زاده

.فصل دوم گفت:رادیو متفاوت از فصل اول است
هر قسمت، یک داستان منحصر به فرد است

Podbean App

Play this podcast on Podbean App