Goft radio / گفت رادیو

گفت:رادیو یک پروژه‌ی شنیداریست، مجموعه‌ای از صداهاست که هرکدام داستانی برای گفتن دارند. گفت:رادیو دائما درحال تغییر است.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Tuesday Dec 08, 2020

نوشته/صدای: امیر ابراهیم‌زاده-موسیقی: سپهر سرمدی-طراح کاور: سینا سرمدی-

Saturday Nov 21, 2020

  نوشته/صدای:سینا سرمدیموسیقی: سپهر سرمدی

Friday Oct 09, 2020

 ۲قسمت ۵ / فصلنوشته و صدا: عرفانه صادق‌زاده

Monday Aug 31, 2020

قسمت۴ / فصل ۲نوشته و صدا: پویا هاشم‌پور

Friday Aug 21, 2020

قسمت۳ / فصل ۲نوشته و صدا: سینا سرمدی

Friday Aug 07, 2020

قسمت ۲ / فصل ۲ نوشته و صدا: امیر ابراهیم‌زاده .فصل دوم گفت:رادیو متفاوت از فصل اول استهر قسمت، یک داستان منحصر به فرد است

Friday Jul 31, 2020

قسمت ۱ / فصل ۲ نوشته و صدا: فریما ظهیری.فصل دوم گفت:رادیو متفاوت از فصل اول است هر قسمت، یک داستان منحصر به فرد است

Saturday Oct 12, 2019

مفقود، وضعیت نامشخص چیزی، که هست اما نیست

Tuesday Aug 13, 2019

(شماره‌ی دوم: مرگ، پایان و ادامه (مرگ، آنچه نمی‌دانیم و نمی‌فهمیمش .اگر دوست‌ داشتید گفت:رادیو رو حمایت کنیدhttps://hamibash.com/goftradio

Friday Jul 19, 2019

چگونه گذشته بر حال و آینده تاثیر می‌گذارد؟

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean